Zwierzęta gospodarskie

Nasza przychodnia zapewnia profesjonalną obsługę gospodarstw utrzymujących bydło, trzodę chlewną, drób.

Leczenie

- Choroby wewnętrzne
- Dermatologia
- Chirurgia bydła (korekcja racic, itp.)
- Chirurgia trzody chlewnej (kastracja, przepukliny itp.)
- Wizyty domowe

Profilaktyka

- Odrobaczanie
- Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym (różyca, kolibakterioza, IBR, BVD)
- Porady hodowlane w gospodarstwach hodujących bydło, trzodę chlewną oraz drób

Rozród

- Rozród bydła – diagnostyka ciąży, niepłodność, pomoc porodowa (cięcie cesarskie)
- Rozród trzody chlewnej – indukcja rui, pomoc porodowa (cięcie cesarskie)

Badania

- Badania bakteriologiczne oraz parazytologiczne (wymazy, badanie mleka, badanie kału)
- Badania biochemiczne oraz morfologiczne krwi

Pasze, suplementy

- Dystrybucja dodatków paszowych oraz suplementów żywieniowych